История

Пивоварният завод „Ломско пиво” АД е наследник на основаната от чешките братя Милотин и Хозман в далечната 1894 г. пивоварна в крайдунавския град Лом.
Пивоварната стартира с приблизително 8000 хек. годишно.
В края на 60-те години на 20 век, след реконструкция и разширение тя е преименувана на Пивоварен завод „Дунав”.

Ломско пиво” АД е акционерно дружество, учредено през 1997 г. През 2007 г. „Ломско пиво”АД е вписано като публично акционерно дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Пивоварната е един от малкото останали заводи с българска собственост в страната. Продукцията на пивоварната е регистрирана в Патентното ведомство на Република България с търговските марки „Almus”, „Мизия”,„Gredberg”, „Дунавско”, „Robeer” и „Шопско”.